Ihmiset

Mila Hakanen

Mila on kauppatieteiden tohtori. Hän väitteli keväällä 2017 aiheesta ihmistenvälinen luottamus liiketoimintaverkostossa. Milalla on tutkijan työn lisäksi kokemusta mm. projektipäällikön sekä esimiehen tehtävistä.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa ja suunnitella säätiön varsinaista toimintaa, toimia säätiön henkilökunnan esimiehenä, hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta, sekä valmistella säätiön hallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja toimia hallituksen kokousten sihteerinä.


Elina Nurmikari

Elina on yhteiskuntapolitiikkaa ja sosiologiaa pääaineina opiskellut valtiotieteiden maisteri, jolla on laaja-alainen kokemus tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sen eri osa-alueilta. Otuksessa Elina vastaa TKI-toiminnan strategisesta kehittämisestä ja suunnittelusta sekä tutkimuksen vaikuttavuudesta. Tutkimustyötä hän on tehnyt erityisesti hyvinvointiin, osallisuuteen ja ohjaukseen liittyvien teemojen parissa.


Jukka-Pekka Jänkälä

Jukka-Pekka on sosiologi ja valtiotieteiden maisteri, jonka vahvinta alaa ovat yhteisöjen ja hyvinvoinnin tutkimus ja määrälliset kyselytutkimusmenetelmät. Näiden lisäksi Jukka-Pekka tuntee kaupunkikehityksen, asumisen ja globaalien kysymysten teemoja.


Tina Lauronen

Tina on pääaineenaan sosiaalipolitiikkaa opiskellut valtiotieteiden maisteri ja jatko-opiskelija. Taustansa mukaisesti Tina on kiinnostunut hyvin monenlaisista yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Yleisesti ottaen kaikenlainen empiirinen tutkimus on Tinan sydäntä lähellä, mutta vahvimmaksi osaamisalueeksi on muodostunut tilastolliset tutkimusmenetelmät.


Virve Murto

Virve on kasvatustieteilijä, jonka asiantuntemusta ovat erityisesti nuorten kokemukset opiskelusta, opintojen ja työn yhteensovittaminen sekä opiskelijavanhemmat. Virvellä on vahvaa monimenetelmällistä osaamista, ja hän innostuu hanketyöskentelystä yhdessä toisten kanssa. Työn ohessa Virve viimeisteli väitöskirjansa alle 20-vuotiaana esikoisensa saaneista äideistä ja isistä Turun yliopistoon. Tutkimus valmistui syyskuussa 2023.


Anri Heinonen

Anri on Helsingin yliopistosta valmistunut kasvatustieteen maisteri,
pääaineena aikuiskasvatustiede. Hän on aiemmin toiminut kulttuuri-,
sivistys- ja turvallisuusaloilla sekä opinnäytetöiden ohjauksessa. Anri
tuntee parhaiten laadullisia tutkimusmenetelmiä ja haluaisi oppia
enemmän myös määrällisistä. Häntä innostaa myös selkeä ja ytimekäs
viestintä ja asioiden havainnollistaminen visuaalisesti taulukoin ja
kaavioin.