Ihmiset

Alina Inkinen

Alina on kasvatustieteilijä, jolla on vankkaa asiantuntemusta muun muassa koulutuksen ja työelämän yhteyksistä, korkeakoulupolitiikasta sekä koulutusvalinnoista. Erilaiset ja yksilölliset koulutus- ja uratarinat, asiantuntijuuden kasvu sekä koulutukselliset erityisryhmät saavat Alinan kiinnostuksen heräämään.

Käynnissä olevat hankkeet: Harjoittelubarometri, Liikuntabarometri


Atte Vieno

Atte on yhteiskuntatieteilijä, jonka asiantuntemusta ovat erityisesti työn filosofia sekä työ sosiaalisena ja poliittisena ilmiönä. Lisäksi hän on perehtynyt mm. relationaaliseen sosiologiaan sekä kuulumiseen, kuulumisen politiikkaan ja yhteiskunnallisiin erontekoihin. Atella on vahvaa kokemusta mm. koulutusvalintoihin ja ohjaukseen liittyvistä hankkeista. Työn ohessa Atte työstää sosiologian alaan kuuluvaa väitöskirjaansa Helsingin yliopistossa.

Käynnissä olevat hankkeet: Purkutalkoot, OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen, Harjoittelubarometri


Elina Nurmikari

Elina on sosiaalitieteilijä, jonka asiantuntemuksen ydintä ovat nuorten sosiaalinen hyvinvointi ja toimijuus sekä erilaiset nivelvaiheet nuorten koulutuspoluilla. Menetelmällisesti hän on paneutunut erityisesti tutkivaan yhteiskehittämiseen ja osallistamiseen. Elina on myös hanketoiminnan ammattilainen, jolla on monipuolinen ja pitkä kokemus hankkeiden suunnittelusta ja johtamisesta. Hankkeiden koordinoinnin lisäksi hän vastaa Otuksessa säätiön toiminnan kehittämisestä.

Käynnissä olevat hankkeet: Amisbarometri, AMKista uralle!, OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen, Purkutalkoot, Puhutaan kiusaamisesta


Juhani Saari

Juhani on erikoistunut määrällisen kyselytutkimuksen menetelmiin ja käytännön toteutuksiin. Hänen tutkimuksellisia painopistealueitaan ovat opiskelijoiden sosioekonomiseen taustaan, koulutukseen valikoitumiseen sekä opintojen aikaiseen työssäkäyntiin ja työllistymiseen liittyvät teemat. Juhani opettaa työnsä ohella määrällisiä menetelmiä Helsingin yliopistossa sekä edistää omaa väitöstutkimustaan politiikan tutkimuksen alalta.

Käynnissä olevat hankkeet: Amisbarometri, AMKista uralle!, Opiskelijabarometri, Liikuntabarometri, Purkutalkoot, Työelämän opinnollistaminen


Minna Franck

Toiminnanjohtajan sijainen (1.1.-31.12.2017).

Minna toimii toiminnanjohtajan sijaisena vuoden 2017 ajan. Minna on pitkän linjan tiedehallinnon ammattilainen. Vuoteen 2016 saakka Minna toimi hallintopäällikkönä Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa, jossa hän aloitti v. 2006. Minna on väitellyt arkeologiasta University of California, Los Angelesista vuonna 2005.


Heidi Kettunen


Johanna Penttilä


Laura Valkeasuo

Toiminnanjohtaja (toimivapaalla 1.1.-31.12.2017, sijaisena Minna Franck)