Ihmiset

Mila Hakanen

Mila on kauppatieteiden tohtori. Hän väitteli keväällä 2017 aiheesta ihmistenvälinen luottamus liiketoimintaverkostossa. Milalla on tutkijan työn lisäksi kokemusta mm. projektipäällikön sekä esimiehen tehtävistä.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa ja suunnitella säätiön varsinaista toimintaa, toimia säätiön henkilökunnan esimiehenä, hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta, sekä valmistella säätiön hallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja toimia hallituksen kokousten sihteerinä.


Kristiina Kemppainen

Kristiina on yhteiskuntatieteiden maisteri sosiologian alalta. Kristiinalla on asiantuntemusta koulutuksen ja työelämän saralta sekä vahvaa hallinnollisen työn osaamista. Asiantuntemustaan hän on kasvattanut yliopistosektorilla ja järjestöpuolella. Kristiinan tehtäviin Otuksessa kuuluvat hankkeiden koordinointi, myynti sekä viestintä.

Käynnissä olevat hankkeet: AMKista uralle – Uraseurantatiedot käyttöön, Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke ja Voimaa opiskeluun! -hanke


Jukka-Pekka Jänkälä

Jukka-Pekka on sosiologi ja valtiotieteiden maisteri, jonka vahvinta alaa ovat yhteisöjen ja hyvinvoinnin tutkimus ja määrälliset kyselytutkimusmenetelmät. Näiden lisäksi Jukka-Pekka tuntee kaupunkikehityksen, asumisen ja globaalien kysymysten teemoja.

Käynnissä olevat hankkeet: Amisbarometri, AMKista uralle – Uraseurantatiedot käyttöön, Lukiolaisbarometri, Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke, Voimaa opiskeluun


Tina Lauronen

Tina on pääaineenaan sosiaalipolitiikkaa opiskellut valtiotieteiden maisteri ja jatko-opiskelija. Taustansa mukaisesti Tina on kiinnostunut hyvin monenlaisista yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Yleisesti ottaen kaikenlainen empiirinen tutkimus on Tinan sydäntä lähellä, mutta vahvimmaksi osaamisalueeksi on muodostunut tilastolliset tutkimusmenetelmät.

Käynnissä olevat hankkeet: Opiskelijabarometri, AMKista uralle – Uraseurantatiedot käyttöön, Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke


Kiira Sarasjärvi

Kiira on kognitiotieteilijä, filosofian maisteri sekä psykologian tohtoriopiskelija. Taustaltaan Kiira on erikoistunut kognitiiviseen neurotieteeseen ja kokeekin ihmisten – etenkin nuorten – kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä sen edistämisen olevan sydämenasia. Vuosien varrella, myös kvantitiiviset tutkimusmenetelmät ovat osoittautuneet isoksi osaksi Kiiran urakehitystä – kyselytutkimuksista, niiden validointiin ja aina kokeellisiin tutkimusmenetelmiin asti.

Käynnissä olevat hankkeet: Lukiolaisbarometri, Opiskelijan kaupunki, OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen


Aino Suomalainen

Aino on kaupunkitutkimukseen suuntautunut sosiologi. Aino on kiinnostunut koulutusteemoista, etenkin koulutuksen ylisukupolvisuudesta ja eriarvoistumiskehityksistä sekä koulutukseen liittyvistä alueellisista eroista. Ainolla on monipuolisesti kokemusta kvalitatiivisesta tutkimuksesta sekä kvantitatiivisesta tutkimuksesta esimerkiksi kyselytutkimusten toteutusten kautta.

Käynnissä olevat hankkeet: Opiskelijan kaupunki


Elina Nurmikari

  • Kehittämispäällikkö, perhevapaalla

Virve Murto

  • Tutkija, perhevapaalla