Ihmiset

Alina Inkinen

Alina on kasvatustieteilijä, jolla on vankkaa asiantuntemusta muun muassa koulutuksen ja työelämän yhteyksistä, korkeakoulupolitiikasta sekä koulutusvalinnoista. Erilaiset ja yksilölliset koulutus- ja uratarinat, asiantuntijuuden kasvu sekä koulutukselliset erityisryhmät saavat Alinan kiinnostuksen heräämään.

Käynnissä olevat hankkeet: Liikuntabarometri, OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen


Atte Vieno

Atte on yhteiskuntatieteilijä, jonka asiantuntemusta ovat erityisesti työn filosofia sekä työ sosiaalisena ja poliittisena ilmiönä. Lisäksi hän on perehtynyt mm. relationaaliseen sosiologiaan sekä kuulumiseen, kuulumisen politiikkaan ja yhteiskunnallisiin erontekoihin. Atella on vahvaa kokemusta mm. koulutusvalintoihin ja ohjaukseen liittyvistä hankkeista. Työn ohessa Atte työstää sosiologian alaan kuuluvaa väitöskirjaansa Helsingin yliopistossa.

Käynnissä olevat hankkeet: Purkutalkoot, OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen, Liikuntabarometri


Elina Nurmikari

Elina on sosiaalitieteilijä, jonka asiantuntemuksen ydintä ovat nuorten sosiaalinen hyvinvointi ja toimijuus sekä erilaiset nivelvaiheet nuorten koulutuspoluilla. Menetelmällisesti hän on paneutunut erityisesti tutkivaan yhteiskehittämiseen ja osallistamiseen. Elina on myös hanketoiminnan ammattilainen, jolla on monipuolinen ja pitkä kokemus hankkeiden suunnittelusta ja johtamisesta. Hankkeiden koordinoinnin lisäksi hän vastaa Otuksessa säätiön toiminnan kehittämisestä.

Käynnissä olevat hankkeet: Amisbarometri, AMKista uralle!, Purkutalkoot, Puhutaan kiusaamisesta


Jarmo Kallunki


Heidi Kettunen


Johanna Penttilä


Laura Valkeasuo

Toiminnanjohtaja (toimivapaalla 1.1.-31.12.2017, sijaisena Minna Franck)