Ihmiset

Mila Hakanen

Mila on kauppatieteiden tohtori. Hän väitteli keväällä 2017 aiheesta ihmistenvälinen luottamus liiketoimintaverkostossa. Milalla on tutkijan työn lisäksi kokemusta mm. projektipäällikön sekä esimiehen tehtävistä.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa ja suunnitella säätiön varsinaista toimintaa, toimia säätiön henkilökunnan esimiehenä, hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta, sekä valmistella säätiön hallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja toimia hallituksen kokousten sihteerinä.


Elina Havu

Elina on yhteiskuntatieteiden maisterina monialainen generalisti. Hänen osaamisensa on keskittynyt etenkin järjestölliseen kehittämistyöhön sekä hankkeiden johtamiseen ja koordinointiin. Elinan intohimona ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, ja lisäksi hänellä on asiantuntijuutta esimerkiksi koulutukseen ja työelämään liittyen. Harrastuksena Elina tekee väitöskirjaa ay-liikkeestä sukupuolittuneena organisaationa.

Hankkeiden koordinoinnin, rahoituksen hakemisen sekä myynnin lisäksi Elina vastaa Otuksessa säätiön toiminnan kehittämisestä.

Käynnissä olevat hankkeet: AMKista uralle – Uraseurantatiedot käyttöön, Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke


Jenni Lahtinen

Jenni on yhteiskuntatieteilijä, jolla on asiantuntemusta nuorista, nuorten hyvinvoinnista, osallisuudesta sekä palveluista. Jenni on kiinnostunut erityisesti yhteiskuntaluokan sekä sukupuolen merkityksistä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Laadulliset menetelmät ovat hänen osaamisaluettaan, mutta tulevissa jatko-opinnoissa hänen on tarkoitus syventyä tarkemmin myös tilastollisiin menetelmiin.

Käynnissä olevat hankkeet: Purkutalkoot – Koulutuksen ja työelämän sukupuolisegregaation purkaminen


Virve Murto

Virve on kasvatustietelijä, jonka asiantuntemusta ovat erityisesti nuorten kokemukset opiskelusta, opintojen ja työn yhteensovittaminen sekä perheelliset opiskelijat. Virvellä on vahvaa monimenetelmällistä osaamista, ja hän on paneutunut tutkimuseettisiin kysymyksiin. Työn ohessa Virve tekee nuorista isistä ja äideistä väitöskirjaa, joka on edennyt jo pitkälle.

Käynnissä olevat hankkeet: Opiskelijabarometri, Moninkertaiset opinto-oikeudet, AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön, Voimaa opiskeluun


Johanna Penttilä

Johanna on kasvatustieteilijä, jolla on asiantuntemusta muun muassa koulutuksen ja työelämän yhteyksistä, koulutuksen digitalisaatiosta ja korkeakouluopintojen keskeyttämisestä. Hän on opiskelijatutkimuksen ammattilainen, jolla on vankka kokemus asiakaslähtöisten kysely- ja haastattelututkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Johanna ohjaa tutkimusprojekteja, tekee jatko-opintoja ja syttyy ratkaisukeskeisille toimintatavoille. Hän kouluttautuu parhaillaan myös lyhytterapeutiksi.

Käynnissä olevat projektit: Lukiolaisbarometri, Opiskelijan kaupunki


Rasmus Reinikainen

Rasmus on taloustieteilijä, joka on syventynyt koulutuksen taloustieteeseen. Menetelmällisesti hän on paneutunut määrällisiin menetelmiin, mutta on innokas oppimaan myös laadullisesta tutkimuksesta. Rasmuksen erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat koulutuksen yhteiskunnallinen merkitys ja toisen asteen koulutus.

Käynnissä olevat hankkeet: Purkutalkoot, Amisbarometri, Voimaa Opiskeluun.


Aino Suomalainen

Aino on kaupunkitutkimukseen suuntautunut sosiologi. Aino on kiinnostunut koulutusteemoista, etenkin koulutuksen ylisukupolvisuudesta ja eriarvoistumiskehityksistä sekä koulutukseen liittyvistä alueellisista eroista. Ainolla on monipuolisesti kokemusta kvalitatiivisesta tutkimuksesta sekä kvantitatiivisesta tutkimuksesta esimerkiksi kyselytutkimusten toteutusten kautta.

Käynnissä olevat hankkeet: Opiskelijan kaupunki


Alina Inkinen

  • Projektipäällikkö, opintovapaalla

Elina Nurmikari

  • Kehittämispäällikkö, perhevapaalla