Ihmiset

Mila Hakanen

Mila on kauppatieteiden tohtori. Hän väitteli keväällä 2017 aiheesta ihmistenvälinen luottamus liiketoimintaverkostossa. Milalla on tutkijan työn lisäksi kokemusta mm. projektipäällikön sekä esimiehen tehtävistä.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa ja suunnitella säätiön varsinaista toimintaa, toimia säätiön henkilökunnan esimiehenä, hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta, sekä valmistella säätiön hallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja toimia hallituksen kokousten sihteerinä.


Elina Havu

Elina on yhteiskuntatieteiden maisterina monialainen generalisti. Hänen osaamisensa on keskittynyt etenkin järjestölliseen kehittämistyöhön sekä hankkeiden johtamiseen ja koordinointiin. Elinan intohimona ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, ja lisäksi hänellä on asiantuntijuutta esimerkiksi koulutukseen ja työelämään liittyen. Harrastuksena Elina tekee väitöskirjaa ay-liikkeestä sukupuolittuneena organisaationa.

Hankkeiden koordinoinnin, rahoituksen hakemisen sekä myynnin lisäksi Elina vastaa Otuksessa säätiön toiminnan kehittämisestä.

Käynnissä olevat hankkeet: AMKista uralle – Uraseurantatiedot käyttöön, Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke


Jukka-Pekka Jänkälä

Jukka-Pekka on sosiologi ja valtiotieteiden maisteri, jonka vahvinta alaa ovat hyvinvoinnin tutkimus ja määrälliset kyselytutkimusmenetelmät. Näiden lisäksi Jukka-Pekka tuntee kaupunkikehityksen, asumisen ja globaalien kysymysten teemoja.

Käynnissä olevat hankkeet: Amisbarometri, Lukiolaisbarometri, Voimaa opiskeluun


Tina Lauronen

Tina on pääaineenaan sosiaalipolitiikkaa opiskellut valtiotieteiden maisteri ja jatko-opiskelija. Taustansa mukaisesti Tina on kiinnostunut hyvin monenlaisista yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Yleisesti ottaen kaikenlainen empiirinen tutkimus on Tinan sydäntä lähellä, mutta vahvimmaksi osaamisalueeksi on muodostunut tilastolliset tutkimusmenetelmät.

Käynnissä olevat hankkeet: Opiskelijabarometri, AMKista uralle – Uraseurantatiedot käyttöön


Aino Suomalainen

Aino on kaupunkitutkimukseen suuntautunut sosiologi. Aino on kiinnostunut koulutusteemoista, etenkin koulutuksen ylisukupolvisuudesta ja eriarvoistumiskehityksistä sekä koulutukseen liittyvistä alueellisista eroista. Ainolla on monipuolisesti kokemusta kvalitatiivisesta tutkimuksesta sekä kvantitatiivisesta tutkimuksesta esimerkiksi kyselytutkimusten toteutusten kautta.

Käynnissä olevat hankkeet: Opiskelijan kaupunki


Alina Inkinen

  • Projektipäällikkö, opintovapaalla

Elina Nurmikari

  • Kehittämispäällikkö, perhevapaalla

Virve Murto

  • Tutkija, perhevapaalla