Ihmiset

Alina Inkinen

Alina on kasvatustieteilijä, jolla on vankkaa asiantuntemusta muun muassa koulutuksen ja työelämän yhteyksistä, korkeakoulupolitiikasta sekä koulutusvalinnoista. Erilaiset ja yksilölliset koulutus- ja uratarinat, asiantuntijuuden kasvu sekä koulutukselliset erityisryhmät saavat Alinan kiinnostuksen heräämään.

Käynnissä olevat hankkeet: OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen, Purkutalkoot


Rasmus Reinikainen

Rasmus on taloustieteilijä, joka on syventynyt koulutuksen taloustieteeseen. Menetelmällisesti hän on paneutunut määrällisiin menetelmiin, mutta on innokas oppimaan myös laadullisesta tutkimuksesta. Rasmuksen erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat koulutuksen yhteiskunnallinen merkitys ja toisen asteen koulutus.

Käynnissä olevat hankkeet: Purkutalkoot, Amisbarometri, Voimaa Opiskeluun.


Virve Murto

Virve on kasvatustietelijä, jonka asiantuntemusta ovat erityisesti nuorten kokemukset opiskelusta, opintojen ja työn yhteensovittaminen sekä perheelliset opiskelijat. Virve innostuu numeroista ja hänellä on vahvaa monimenetelmällistä osaamista. Työn ohessa Virve tekee Turun yliopistoon väitöstutkimusta nuorista isistä ja äideistä.

Käynnissä olevat hankkeet: Purkutalkoot, OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen, Toteemi, Voimaa opiskeluun


Aino Suomalainen

Aino on kaupunkitutkimukseen suuntautunut sosiologi. Hän on harjoittelussa Otuksella tutkimusavustajana eri hankkeissa. Aino on kiinnostunut koulutusteemoista, etenkin koulutuksen ylisukupolvisuudesta ja eriarvoistumiskehityksistä sekä koulutukseen liittyvistä alueellisista eroista. Ainolla on sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista osaamista.


Jenni Lahtinen

Jenni on yhteiskuntatieteilijä, jolla on asiantuntemusta nuorista, nuorten hyvinvoinnista, osallisuudesta sekä palveluista. Jenni on kiinnostunut erityisesti yhteiskuntaluokan sekä sukupuolen merkityksistä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Laadulliset menetelmät ovat hänen osaamisaluettaan, mutta tulevissa jatko-opinnoissa hänen on tarkoitus syventyä tarkemmin myös tilastollisiin menetelmiin.


Mila Hakanen

Mila on kauppatieteiden tohtori. Hän väitteli keväällä 2017 aiheesta ihmistenvälinen luottamus liiketoimintaverkostossa. Milalla on tutkijan työn lisäksi kokemusta mm. projektipäällikön sekä esimiehen tehtävistä.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa ja suunnitella säätiön varsinaista toimintaa, toimia säätiön henkilökunnan esimiehenä, hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta, sekä valmistella säätiön hallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja toimia hallituksen kokousten sihteerinä.


Elina Nurmikari

  • Kehittämispäällikkö, perhevapaalla

Elina on sosiaalitieteilijä, jonka asiantuntemuksen ydintä ovat nuorten sosiaalinen hyvinvointi ja toimijuus sekä erilaiset nivelvaiheet nuorten koulutuspoluilla. Menetelmällisesti hän on paneutunut erityisesti tutkivaan yhteiskehittämiseen ja osallistamiseen. Elina on myös hanketoiminnan ammattilainen, jolla on monipuolinen ja pitkä kokemus hankkeiden suunnittelusta ja johtamisesta. Hankkeiden koordinoinnin lisäksi hän vastaa Otuksessa säätiön toiminnan kehittämisestä.


Johanna Penttilä