Ihmiset

Mila Hakanen

Mila on kauppatieteiden tohtori. Hän väitteli keväällä 2017 aiheesta ihmistenvälinen luottamus liiketoimintaverkostossa. Milalla on tutkijan työn lisäksi kokemusta mm. projektipäällikön sekä esimiehen tehtävistä.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa ja suunnitella säätiön varsinaista toimintaa, toimia säätiön henkilökunnan esimiehenä, hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta, sekä valmistella säätiön hallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja toimia hallituksen kokousten sihteerinä.


Elina Nurmikari

Elina on yhteiskuntapolitiikkaa ja sosiologiaa pääaineina opiskellut valtiotieteiden maisteri, joka on perehtynyt nuorten arkeen ja hyvinvointiin laajasti eri näkökulmista. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä hyvinvointi on Elinan osaamisen ytimessä. Myös vaikuttavan tutkimustiedon tuottaminen ja kehittäminen ovat Elinalle läheisiä teemoja. Otuksessa hänen tehtäviinsä kuuluvatkin mm. säätiön toiminnan kehittäminen, hankesuunnittelu, viestintä ja ESR-hankkeiden koordinointi. 

Käynnissä olevat hankkeet: Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (ESR), Osaamismatkalla (ESR)


Jukka-Pekka Jänkälä

Jukka-Pekka on sosiologi ja valtiotieteiden maisteri, jonka vahvinta alaa ovat yhteisöjen ja hyvinvoinnin tutkimus ja määrälliset kyselytutkimusmenetelmät. Näiden lisäksi Jukka-Pekka tuntee kaupunkikehityksen, asumisen ja globaalien kysymysten teemoja.

Käynnissä olevat hankkeet: Amisbarometri, Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke, TETTI-hanke – Työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksot) toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana


Tina Lauronen

Tina on pääaineenaan sosiaalipolitiikkaa opiskellut valtiotieteiden maisteri ja jatko-opiskelija. Taustansa mukaisesti Tina on kiinnostunut hyvin monenlaisista yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Yleisesti ottaen kaikenlainen empiirinen tutkimus on Tinan sydäntä lähellä, mutta vahvimmaksi osaamisalueeksi on muodostunut tilastolliset tutkimusmenetelmät.

Käynnissä olevat hankkeet: Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke, Lukiolaisbarometri, Opiskelijabarometri


Virve Murto

Virve on kasvatustieteilijä, jonka asiantuntemusta ovat erityisesti nuorten kokemukset opiskelusta, opintojen ja työn yhteensovittaminen sekä perheelliset opiskelijat. Virvellä on vahvaa monimenetelmällistä osaamista, ja hän innostuu hanketyöskentelystä yhdessä toisten kanssa. Työn ohessa Virve viimeistelee väitöskirjaansa alle 20-vuotiaana esikoisensa saaneista äideistä ja isistä Turun yliopistoon.

Käynnissä olevat hankkeet: Uraseurantakysely