Julkaisu: Aallokosta nousujohteiseksi?

Opintotukijärjestelmän rakenteen kehittämisen tavoitteena on kannustaa suunnitelmalliseen ja päätoimiseen opiskeluun. Taustalla on opintoaikoihin liittyvä keskustelu, jossa on nähty tarpeelliseksi nopeuttaa korkeakouluopiskelijoiden opiskelua. Yhtenä keskeisimpänä opintoja pitkittävänä tekijänä on pidetty opiskelijoiden runsasta työssäkäyntiä.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden kokemuksia toimeentulosta. Pyrkimyksenä on etsiä vastauksia siihen, miksi opiskelijat valitsevat mieluummin työssäkäynnin kuin opintolainan. Tulonmuodostuksen perusteet ja toimeentuloon liittyvät kokemukset kytketään osaksi elämänkulkua ja muotoutuvan aikuisuuden vaihetta. Aineistona on ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille suunnatut haastattelut.
Tutkimuksen tulokset kertovat muun muassa, että opiskelijat eivät tee tulonmuodostukseen liittyviä valintoja ainoastaan opiskelua, vaan koko elämää silmälläpitäen. Raportissa käydään läpi opiskelijoiden kokemuksia toimeentulosta elämän ja opintojen eri vaiheissa.

Lavikainen, E. 2012. Aallokosta nousujohteiseksi? Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia toimeentulosta, tulonmuodostuksesta ja pienituloisuudesta osana elämänkulkua. Otus 37/2012.

Lue julkaisu