Julkaisu: Aalto-yliopiston opiskelijoiden asuminen

Tässä Otuksen työpaperissa keskitytään Aalto-yliopiston opiskelijoiden asumistilanteeseen ja asumista koskeviin toiveisiin. Aihetta lähestytään erityisesti vieraskielisten opiskelijoiden näkökulmasta. Julkaisu on osa Otuksen ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) yhteistyöhanketta, jonka tavoitteena on kartoittaa jäsenten mielipiteitä ylioppilaskunnan tuottamista palveluista. Työpaperi syventää hankkeen pääraportissa esitettyä asumisen tarkastelua valituin osin. Analyysin pohjana käytetty aineisto on otospohjainen, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille suunnattu kyselyaineisto, joka kerättiin syyskuussa 2011.

Kemppainen, T. & Raninen, J. Aalto-yliopiston opiskelijoiden asuminen – Nykytilanne, toiveet ja vieraskielisten opiskelijoiden tilanne. Otus työpaperi 3/2011.

Lue julkaisu