Julkaisu: Amisbarometri 2019

Amisbarometri 2019 on ammattiin opiskeleville suunnattu kysely, jonka on toteuttanut Otus yhteistyössä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n kanssa. Amisbarometrin tulokset ovat kaikkien käytettävissä. Amisbarometri 2019 tuloksiin voit tustua barometrin verkkojulkaisussa osoitteessa amisbarometri.fi.

Amisbarometrin 2019 mukaan lähiopetusta kaivataan enemmän kuin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Amiksista merkittävä osa kaipaa lisää opettajan pitämää oman alan lähiopetusta (29 %). Osuus on samansuuntainen vuoden 2017 Amisbarometrin kanssa.

Amisbarometri 2019 mukaan opiskelijan rahatilanne on ennallaan: Amiksista yli 40 prosenttia koki rahatilanteensa riittävän hyväksi suhteessa viimeisen puolen vuoden menoihin. Menoistaan joutui tinkimään joka viides ja jatkuvia vaikeuksia koki noin joka kahdeksas, eli taloudellista niukkuutta on kokenut noin 35 prosenttia amiksista.

Barometrin mukaan kiusaamista ja häirintää kohdataan edelleen. Amiksista 19 prosenttia on kokenut kiusaamista opiskelijoiden taholta ammatillisten opintojensa aikana. Osuus on korkea, mutta hieman vähäisempi kuin aiempina vuosina.

Jänkälä, Jukka-Pekka; Reinikainen, Rasmus; Salminen, Tuukka: Amisbarometri 2019

Julkaisija: SAKKI ry