Julkaisu: Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen, opintojen keskeyttäminen ja työelämänäkemykset rakennusalalla

Tutkimushankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa rakennusalalle hakeutumisesta, opintojen keskeyttämisestä sekä rakennusalan opiskelijoiden työllistymisodotuksista ja työelämään liittyviä arvostuksista. Rakennusalalle hakeutumista tarkasteltiin hankkeessa yleisesti ja ensisijaisten hakijoiden osalta vuosina 2014–2020. Rakennusalalle hakeutumista verrattiin myös yleisesti muille tekniikan ja liikenteen aloille hakeutumiseen. Hakeutumisessa keskiössä oli alueellinen tarkastelu, mutta hakijoita eriteltiin myös muiden hakeutumiseen kytkeytyvin tekijöiden kuten sukupuolen ja iän avulla.

Lisäksi hankkeeessa selvitettiin rakennusalalla opiskelevien koulumenestystä ja vapaa-aikaa koskevia seikkoja sekä näiden keskinäisiä yhteyksiä. Myös keskeyttämistä tarkasteltiin sekä tilastojen että Amisbarometri 2015 -aineiston avulla keskeyttämisen yleisyyden ja itsearvioitujen syiden selvittämiseksi.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa.