Julkaisu: Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat

Suomalaisessa aikuiskoulutuspolitiikassa painotetaanelinikäisen oppimisen ideaa ja oman osaamisen jatkuvan kehittämisen tärkeyttä. Aikuiskoulutus nähdään keskeisenä tekijänä työelämän muutoksissa mukana pysymisen ja työurien pidentämisen kannalta. Tutkimuksessa tarkastellaan ammattikorkeakouluissa opiskelevien aikuisten koulutusvalintoja ja opiskelukokemuksia, näkemyksiä oman ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan toiminnasta sekä opiskelun sovittamista aikuisen arkeen. Ammattikorkeakoulun opiskelijoista aikuisopiskelijoiksi lukeutuu noin kolmannes.

Tutkimus toteutettiin valtakunnallisena kyselytutkimuksena, johon osallistui 3841 vastaajaa.

Aikuisopiskelijat ovat hakeutuneet koulutukseen erityisesti omien työllistymismahdollisuuksiensa parantamiseksi sekä oman osaamisensa kartuttamiseksi. Aikuisopiskelijat ovat opinnoissaan tavoitteellisia ja he suhtautuvat optimistisesti tulevaan työuraansa. Koulutuksesta koetaan saatavan hyvin teoreettisia valmiuksia sekä taitoja jatkuvaan ammatilliseen kehittämistyöhön, mutta koulutuksen sisällöissä, toteuttamistavoissa ja työelämävastaavuudessa nähdään myös kehitettävää.

Kettunen, H., Pulkkinen, S. & Saari, J. 2013. Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat. Otus 38/2013.

Lue julkaisu


    Voit tilata tämän julkaisun painettuna

    Täytä alla olevat tiedot ja lähetämme painetun julkaisun sinulle, hinta 20 €