Julkaisu: Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016

Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan 2016 teemana on tieteen ja koulutuksen avoimuus. Tässä kirjassa teemaa pohditaan seuraavien kysymysten kautta: Millaisia ovat avoimen tieteen mahdollisuudet tutkimuksessa, ja miten ne heijastuvat koulutustehtäviin? Miten avoin tutkimus ja opetus voivat edistää sosiaalista saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta? Miksi perinteinen opetus yhä dominoi, eikä opetusta ja palveluja ole siirtynyt odotetussa laajuudessa verkkoon? Onko toisen asteen, vapaan sivistystyön ja korkea-asteen toimintatavoissa tältä osin eroja? Ovatko koulutuspolitiikan ratkaisut mahdollistaneet avoimuuteen perustuvat toimintatavat? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia tämän kirjan yhdeksässä artikkelissa, jotka käsittelevät tieteen ja koulutuksen avoimuutta useista erilaisista näkökulmista.

Pihlajaniemi, S., Haltia, N., Ranta, M., Saaranen-Kauppinen, A., Väänänen, I. (toim.). 2016. Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016. Otus. Opiskelijatutkimusverkosto.

Lue julkaisu