Julkaisu: Ekonomien osaamistarpeet ja tulevaisuuden työelämä

Otus toteutti vuoden 2020 aikana yhteistyössä Suomen Ekonomien kanssa Ekonomien osaamistarpeet -hankkeen. Tutkimushankkeen tuloksena syntyi kuva siitä, kuinka ekonomin koulutus ja työelämän tarpeet kohtaavat tällä hetkellä, ja millaisia muutoksia työelämässä ennakoidaan tapahtuvaksi. Minkä osaamisten painoarvo kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana – ja mitkä osaamiset saavat ekonomin koulutuksen saaneet erottumaan edukseen? Tutkimus liittyy työn murroksesta käytyyn keskusteluun ja jatkuvan oppimisen teemaan.

Tutkimuksessa hyödynnettiin olemassa olevaa kirjallisuutta ja uraseuranta-aineistoja sekä keräämällä ja analysoimalla uusi aineisto. Aineistonkeruu toteutettiin Ekonomien jäsenistölle suunnatulla verkkokyselyllä sekä haastatteluilla kesän ja syksyn 2020 aikana. Kyselyyn vastasi 162 henkilöä ja haastatteluihin osallistui kuusi ekonomia.

Koko tutkimusraportti on luettavissa Suomen Ekonomien verkkosivuilla.