Julkaisu: Erityisiä uratarinoita

Tämä julkaisu sisältää omaelämänkerrallisia koulutus- ja urapolkutarinoita sellaisten henkilöiden kertomana, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä. Luvassa on 13 mielenkiintoista ja keskenään erilaista tarinaa, jotka on muodostettu Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen tutkimushaastatteluiden pohjalta. Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeessa on kartoitettu 14:n ADHD tai Aspergerin oireyhtymän omaavan 21–34-vuotiaan henkilön opiskelu- ja työskentelykokemuksia koulupolun alusta nykyhetkeen. Lisäksi hankkeessa on selvitetty, millaisia tulevaisuuden toiveita näillä henkilöillä on sekä miten he ovat kokeneet oireyhtymään liittyvien erityispiirteiden vaikuttaneen omaan opiskeluunsa, valintoihinsa ja työskentelyynsä heidän polkunsa varrella. Hanketta on toteuttanut Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ja rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma LANUKE.

Villa, T. Erityisiä uratarinoita. Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. 2015.

Lue julkaisu

Painetut julkaisut ovat loppuneet Otuksen varastosta. Lisäpainosta ei toistaiseksi ole suunnitteilla.