Julkaisu: Hallinnosta vaikuttamiseen

Selvityksen tavoitteena on kartoittaa Helsingin yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien kokemuksia hallinossa työskentelystä, vaikutusmahdollisuuksista ja tehtäviin saadusta perehdytyksestä. Aineistonkeruu toteutettiin internet-kyselynä ja se suunnattiin kaikille kauden 2012-2013 aikana hallinnossa varsinaisena tai varajäsenenä toimineille. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 113 hallinnon opiskelijaedustajaa, mikä on 36 % kaikista kauden aikana toimineista opiskelijaedustajista.

Pulkkinen, S. 2014. Hallinnosta vaikuttamiseen. Selvitys Helsingin yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien kokemuksista hallinnossa työskentelystä kaudella 2012–2013. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY & Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Lue julkaisu