Julkaisu: Harjoittelubarometri 2019

Otuksen ja Akavan opiskelijoiden Harjoittelubarometrissa 2019 kysyttiin korkeakouluharjoittelusta ja siihen liittyvistä käytännöistä, harjoittelusta osana opintoja sekä mielipiteitä harjoittelusta yleisesti. Barometrissa oli myös kysymyksiä harjoittelupaikasta, harjoittelun palkallisuudesta ja opintopisteistä.

Barometrin perusteella sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijat arvioivat työnantajien suhtautuvan myönteisesti harjoitteluihin. Harjoittelujen palkallisuus vaihtelee koulutussektorin ja -alojen välillä, mutta myös sukupuolen mukaan. Lisäksi tutkintoon pakollisena kuuluvasta harjoittelujaksosta maksetaan palkkaa harvemmin kuin vapaaehtoisista harjoitteluista. Harjoittelubarometrin tulokset osoittavat, että ulkomaalaistaustaisilla opiskelijoilla on vaikeuksia suorittaa harjoittelu ja harjoittelupaikan löytäminen oli heille hankalaa.

Harjoittelubarometrin aineisto kerättiin osana Opiskelijabarometri 2019 -tiedonkeruuta. Tiedonkeruuseen osallistuivat lähes kaikki Suomen korkeakoulut ja vastauksia siihen on tullut yhteensä noin 14 000. Vastaajista 53 prosenttia opiskeli yliopistossa, 47 prosenttia ammattikorkeakoulussa. Vastaajista 34 prosenttia ei ollut tehnyt harjoittelua.

Otuksen tutkija Tina Lauronen on laatinut raportin analyysit. Tekstin muokkasi Ritva Siikamäki ja kaaviot Päivi Kankaanranta. Raportti viimeisteltiin Akavassa.

Harjoittelubarometri julkaistaan Akava Works -raporttina 4/2019