Julkaisu: Jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen luomat haasteet yhteisöllisyydelle ammattikorkeakouluissa (JOKA) -projektin julkaisuja

Ammattikorkeakouluissa opiskelee nyt ja varsinkin tulevaisuudessa useita opiskelijaryhmiä, jotka eivät sovi perinteiseen käsitykseen nuoresta perustutkinto-opiskelijasta. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n JOKA-projektin tavoitteena on tuoda eri opiskelijaryhmät osaksi korkeakouluyhteisöä siten, että toimenpiteissä otetaan huomioon ryhmien erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Otus on toteuttanut hankkeessa kolme eri selvitystä:

Opiskelijoiden yhteisöllisyys pandemia-aikana -tutkimus (Aino Pietarinen 2021), jossa tarkasteltiin koronapandemian rajoittamistoimenpiteiden vaikutusta ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyteen.

Epätyypillisten opiskelijaryhmien tyytyväisyysmittaus – osa 2: Haastattelut -tutkimuksessa (Virve Murto 2020) pyrittiin tuomaan kuuluville ei perinteiseen nuoriso-opiskelijan muottiin sopivien opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia.

Kohderyhmänalyysi: epätyypilliset opiskelijaryhmät -raportissa (Tina Lauronen 2020) pyritään mm. tunnistamaan ammattikorkeakoulussa epätyypilliset ja korkeakouluyhteisön ulkolaidalle jääneet opiskelijaryhmät sekä selvittämään ryhmien keskenään erilaiset tarpeet ammattikorkeakouluyhteisöä kohtaan.

Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin Otuksen ja SAMOK ry:n toteuttamaa Äänestämään vai ei? -tutkimusta (Johanna Penttilä 2019), jossa selvitettiin ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteiskunnallisia arvoja ja asenteita.