Julkaisu: Katsaus kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymiseen Suomessa

Selvityksessä luodaan katsaus kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä koskeviin aiempiin tutkimuksiin. Lisäksi tarkastellaan yliopistojen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä tilastojen valossa vuosina 2013-2014. Selvityksessä kootaan myös yhteen kansainvälisten opiskelijoiden työllistämiseen tähtääviä hankkeita sekä hyviä käytäntöjä.

Villa, T., Salminen, T. & Saari, J. 2016. Katsaus kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymiseen Suomessa / Report on the Employment of International Degree Students in Finland. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus / Research Foundation for Studies and Education.

Lue julkaisu