Julkaisu: Korkeakouluopiskelijoiden seurantatutkimus

Työpaperissa esiteltävä kyselyaineisto koostuu Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön vuonna 2013 käynnistetyn korkeakouluopiskelijoiden seurantatutkimuksen kahdesta ensimmäisestä aallosta. Kyselyssä seurataan syksyllä 2012 aloittaneiden uusien korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä vuosittain samoille opiskelijoille toistettavalla kyselyllä, mikä mahdollistaa erityisesti ajallisten muutosten sekä syy–seuraus-suhteiden analysoinnin. Kyselyn avulla seurataan korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä, arvojen ja asenteiden kehittymistä, muutoksia toimeentulossa ja asumisessa sekä työllistymistä, vapaa-aikaa ja sosiaalista hyvinvointia.

Saari, J. 2015. Korkeakouluopiskelijoiden seurantatutkimus. Kahden ensimmäisen vuoden aineiston tiedonkeruun toteutus. Otus työpapereita 1/2015.

Lue julkaisu