Julkaisu: Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti

Miksi korkeakouluopiskelijat käyvät töissä opintojensa aikana? Onko kyse pakon sanelemasta ratkaisusta vai tärkeästä työuran vaiheesta? Tämä työpaperi lähestyy aihetta keskustelunavauksen muodossa.

Kemppainen, T. 2012. Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti – Pakon sanelema ratkaisu vai tärkeä työuran vaihe? Otus työpaperi 1/2012

Lue julkaisu