Julkaisu: Kyllä sitä osaa ja pärjää – Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelukokemukset yleisillä akateemisilla aloilla

Harjoittelu on yksi tekijöistä, joilla yliopisto-opiskelijoita tuetaan työtehtäviinsä orientoitumisessa, ja sen merkitys opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja työelämään siirtymisen edistämisessä on keskeinen. Harjoittelulla on tieteenalakohtaisesti erilaisia käytäntöjä ja perinteitä, jotka eroavat esimerkiksi akateemisten professio- ja yleisalojen välillä sekä sisällä.

Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan yliopisto-opintoihin sisältyvän yliopiston tukemaa harjoittelua opiskelijanäkökulmasta. Tarkastelun alla on harjoittelun toteutus sekä järjestelmänä että työssä oppimisen kannalta ja lisäksi harjoittelun vaikutukset opiskelijoiden työelämäkäsityksiin. Aineistona ovat kahdessa yliopistossa ja kolmella yleisalalla eli ammattiin johtamattomalla tieteenalalla (humanistiset ja yhteiskuntatieteet, kasvatustiede) toteutetut haastattelut ja kysely.

Tutkimuksen tulokset kertovat muun muassa harjoittelun toteutumisesta suhteessa sille asetettuihin odotuksiin sekä opiskelijoiden pyrkimyksestä muodostaa harjoittelusta tavoitteellinen oppimiskokemus. Raportissa käydään läpi myös harjoittelun käytännön järjestelyjä sekä opiskelijoiden näkökulmasta nousevia kehittämisehdotuksia.

Penttilä, J. Otus 34/2010.

Lue julkaisu


    Voit tilata tämän julkaisun painettuna

    Täytä alla olevat tiedot ja lähetämme painetun julkaisun sinulle, hinta 20 €