Julkaisu: Miten liikuttaa Aaltoa

Opiskelijoiden liikunta ja heidän liikuntaa koskevat mielipiteensä ovat aiheena käsillä olevassa Otuksen työpaperissa. Kysymys vähemmän liikkuvien opiskelijoiden liikuntamieltymyksistä on raportin keskiössä. Mitkä tekijät selittävät vähäistä liikkumista? Miten vähän liikkuvat itse mieltävät liikkumattomuuden syyt? Kuinka palvelutarjontaa pitäisi kehittää, jotta se vastaisi optimaalisesti vähän liikkuvien mieltymyksiin? Tarttumalla näihin kysymyksiin tämä työpaperi pyrkii tarjoamaan kehitystyökaluja korkeakoululiikunnan toimijoille, jotka kamppailevat vähemmän liikkuvien aktivoinnin, kannustamisen ja innostamisen kanssa.

Kemppainen, T. 2011. Miten liikuttaa Aaltoa – Kyselyyn pohjautuvia huomioita vähäisestä liikunnan harrastamisesta. Otus työpaperi 4/2011.

Lue julkaisu