Julkaisu: Monenlaisia nuoria, yhdenlaisia toiveita

Tässä artikkelissa kysyn, millaisia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämäntilanteet ovat, miten nuorisotakuu toimii erilaisten nuorten näkökulmasta ja millaisia ohjauksen tarpeita erilaisilla nuorilla on. Millaisia polkuja nuoret ovat elämässään muodostaneet? Millaisia kokemuksia heillä on koulusta ja opiskelusta? Miten he ovat kokeneet työnhaun? Millaisia suunnitelmia nuorilla on tulevaisuutta varten ja miten he suhtautuvat omaan tulevaisuuteensa? Millaisia tuen ja ohjauksen tarpeita nuorilla on? Vastaan kysymyksiin kolmella tyyppitarinalla, jotka ovat tiivistettyjä kuvauksia aineiston keskeisistä teemoista.

Lavikainen, E. 2014. Monenlaisia nuoria, yhdenlaisia toiveita. Nuorisotakuun arki ja politiikka. Nuorisotutkimusverkosto. Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (toim.)