Julkaisu: Moninkertaiset kouluttautujat

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan moninkertaista kouluttautumista Helsingin yliopistossa. Kiinnostuksen kohteena ovat opiskelijat, joilla on opinto-oikeus kahteen tai useampaan tutkinto-ohjelmaan tai jotka ovat suorittaneet ennen nykyisiä opintojaan jo aiemman tutkinnon. Vertailuryhmänä ovat ensimmäistä ja ainoaa tutkintoaan suorittavat opiskelijat. Tarkastelut perustuvat Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön vuoden 2013 keväällä toteuttamaan opiskelijakyselyyn (N = 1 070), jossa vastauksiin on yhdistetty ajantasainen tieto opiskelijan opintopistekertymästä. Lisäksi erilaisen tutkintotaustan omaavien määriä sekä keskimääräistä opintopisteiden suoritustehoa tarkastellaan opiskelijarekisteristä saadulla kaikki perustutkinto-opiskelijat käsittävällä kokonaisaineistolla (N ~ 23 000).
Tutkimuksessa tarkastellaan mm. seuraavia asioita:
– Vertaillaan keskimääräistä aikaisempien opintojen ajoittumista tarkasteltavissa ryhmissä (toista/useampaa/ensimmäistä tutkintoa suorittavat)
– Moninkertaisen kouluttautumisen yleisyyttä eri tiedekunnissa ja opintopistetehoa
– Koulutusvalinnan onnistumista
– Kokemuksia opiskelutaidoista ja opiskelun sujuvuudesta

Saari, J., Pulkkinen, S. & Mikkonen, J. 2014. Moninkertaiset kouluttautujat. Toista tutkintoaan tai kahta tutkintoa samanaikaisesti opiskelevat Helsingin yliopistossa. Otus työpapereita 2/2014.

Lue julkaisu