Julkaisu: Monituloiset

Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opintotukijärjestelmän kehittäminen on viime vuosina liitetty osaksi työurien pidentämistä koskevaa keskustelua. Opintotuen tavoitteena on kannustaa päätoimiseen opiskeluun ja mahdollistaa valmistuminen tavoiteajassa.
Tutkimuksessa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloa erilaisissa elämäntilanteissa. Keskeisimpiä teemoja ovat tulot, menot ja tulonlähteet sekä tulonlähteiden välinen dynamiikka. Lisäksi selvitetään opiskelijoiden näkemyksiä opintotukijärjestelmästä ja sen kehittämisestä. Tutkimus toteutettiin valtakunnallisena kyselytutkimuksena, johon vastasi 2500 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa. Opiskelijat kokoavat toimeentulonsa useista eri lähteistä. Opintorahaa ja asumislisää täydennetään opintolainalla ja palkkatuloilla, jotka eivät ole toisilleen vaihtoehtoisia tulonlähteitä vaan niihin turvaudutaan samanaikaisesti rinnakkain. Opintoraha- ja asumislisäpainotteinen opintotukijärjestelmä saa kaikilta opiskelijoilta eniten kannatusta. Näkemykset kuitenkin vaihtelevat elämäntilanteittain.

Mikkonen, J., Lavikainen, E. & Saari, J. 2013. Monituloiset. Korkeakouluopiskelijoiden tulonlähteet ja kokemus toimeentulosta erilaisissa elämäntilanteissa. Otus 40/2013.

Lue julkaisu


    Voit tilata tämän julkaisun painettuna

    Täytä alla olevat tiedot ja lähetämme painetun julkaisun sinulle, hinta 20 €