Julkaisu: Opintojen sujuvuus

Opintoaikojen lyhentäminen ja opintojen sujuvoittaminen ovat olleet valtiohallinnon agendalla jo usean vuoden ajan. Vuoden 2013 alusta käytössä olleessa yliopistojen rahoitusmallissa 11 % yliopistojen rahoituksesta jaetaan sen perusteella, moniko opiskelija suorittaa vuosittain vähintään 55 opintopistettä.

Käsillä olevassa tutkimuksessa pureudutaan syihin, jotka selittävät opiskelijan todennäköisyyttä saavuttaa määritelty 55 opintopisteen vuosittainen tavoite. Tutkimuksessa esitetään malli, joka selittää noin 40 % opiskelijoiden vuosittaisen opintopistekertymän vastaajakohtaisesta vaihtelusta. Tarkasteltavia osa-alueita ovat opiskelutaidot, motivaatio, opiskeluympäristö, terveys ja liikunta, sosiaalinen hyvinvointi, toimeentulo, työssäkäynti sekä perheellisyys.

Tutkimus perustuu 900 Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijan vastauksiin, jotka kerättiin keväällä 2012.

Saari, J. Opintojen sujuvuus. Opiskelijoiden edellytykset vuosittaiseen 55 opintopisteen suorittamiseen Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Otus 41/2013.

Lue julkaisu