Julkaisu: Opintojen viivästyminen ja keskeyttäminen korkeakouluissa

Penttilä, J. Opintojen viivästyminen ja keskeyttäminen korkeakouluissa. Teoksessa K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen & P. Pynnönen (toim.): Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim 2011.