Julkaisu: Opintopiste

Mitä tarkoittaa käsite ”opintopiste”? Suoraviivaisin vastaus viittaisi opintopisteen tarkoitteeseen, jonka voisi löytää määritellyn opintopistemitoituksen asetuksesta. Voitaisiin osoittaa opintopistetietokannoista löytyviin lukuihin todentaen niin tai näin monen tarkoitteen tulleen saavutetuksi. Mutta kuka tai mikä lukujen kuvaaman määrän tarkoitetta on oikein aikaansaanut? Riippuuko vastaus tilastoyksiköstä? Viittaako samainen luku opintorekisterissä opiskelijan, Vipunen-tietokannassa korkeakoulun opintopisteisiin? Entä onko kyseessä ylipäänsä saavutus; jonkin tulos- eikä panosmitta? Näkökulma tarkoitteeseen riippuu käyttötavasta, joka riippuu käytön tarkoitusperistä. Säädökset määräävät ohjaustavoitteiden mukaisen tarkoitteen de jure: mihin yhden ”opintopisteen” tulisi tai mihin sillä haluttaisiin lain mukaan viitattavan. Mitä opintopiste pitää de facto sisällään, riippuu korkeakoulujen opintopistemitoituksesta. Tämä tutkielma selvittää käsitevyyhtiä vertailemalla ”opintopisteen” kirjallisia merkityksenantoja niiden käytön todellisuuteen. Todetaan ohjausasiakirjojen oletukset opintopisteestä osin epärealistisiksi ja ohjausvaikutusten tarkoitusperät uhanalaisiksi. Johdetaan opintopisteohjausta koskevat instrumentalistiset kehitysehdotukset.

Aarnio, L. Opintopiste. Käsiteanalyyttinen ja empiirinen tutkielma “opintopisteen” yhteyksistä opintopisteeseen. Otus 49/2014.

Lue julkaisu


    Voit tilata tämän julkaisun painettuna

    Täytä alla olevat tiedot ja lähetämme painetun julkaisun sinulle, hinta 20 €