Julkaisu: Opiskelijabarometri 2012

Miten suomalaiset korkeakouluopiskelijat opiskelevat? Tähän eivät anna vastausta hallinnosta kerätyt tilastot vaan opiskelijat itse. Valtakunnalliseen korkeakouluopiskelijoiden barometriin osallistui syksyllä 2012 yli 2 000 opiskelijaa ja keväällä 2013 yli 4 000 opintonsa aloittanutta. Nyt julkaistu opintoja, työssäkäyntiä ja hyvinvointia kartoittanut barometri on temaattisesti laaja-alaisin ja menetelmällisesti korkeatasoisin aineisto suomalaisista korkeakouluopiskelijoista.

Barometrin laajassa tilastokatsauksessa suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden elämää tarkastellaan tutkimuksen kaikkien teema-alueiden näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään eroihin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä. Teoksen viimeisessä osassa pureudutaan syvällisemmin viiteen ajankohtaiseen kysymykseen: koulutusvalinnan onnistumiseen, opinnoissa etenemiseen ja opiskelustrategioihin, opiskeluinnon merkitykseen opintojen sujuvuuden kannalta, opiskelijoiden toimeentuloon sekä työssäkäyntiin ja tulevaisuuden odotuksiin.

Saari, J. & Kettunen, H. 2013. Opiskelijabarometri 2012. Katsaus korkeakouluopiskelijoiden opintoihin, arkeen ja hyvinvointiin. Otus 39/2013.

Lue julkaisu


    Voit tilata tämän julkaisun painettuna

    Täytä alla olevat tiedot ja lähetämme painetun julkaisun sinulle, hinta 20 €