Julkaisu: Opiskelijabarometri 2016

Vuonna 2016 Opiskelijabarometri-tiedonkeruu toteutettiin kolmannen kerran. Opiskelijabarometrin tavoite on vastata sekä opiskelijoita koskevaan korkeatasoisen tieteellisen tutkimusaineiston tarpeisiin että luoda ajantasainen katsaus opiskelijoiden elämään, opintoihin ja arkeen. Päätavoitteen ohella kyselyllä on tavoiteltu myös tutkimuksellisesti kiinnostavia erityisryhmien sekä yksittäisten korkeakoulujen ja opintoalojen opiskelijoita yhteistyössä tiedonkäyttäjien kanssa. Vuonna 2016 Opiskelijabarometrissa haluttiin keskittyä erityisesti alueellisiin ilmiöihin ja vertailtavuuteen. Kyselyn erityisteemoja olivat opiskelijaliikunta, yhteiskunnalliset arvot, koulutuksen digitalisaatio sekä valmennuskurssit.

Opiskelijabarometri 2016 -tiedonkeruusta ei tehty erillistä julkaisua, mutta sen tuloksia on hyödynnetty monissa eri tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Tälle sivulle on listattu keskeisimpiä vuoden 2016 Opiskelijabarometria hyödyntäviä artikkeleja, julkaisuja ja esityksiä.


Sisällys

Tiedonkeruu ja kyselylomake
Tieteelliset artikkelit
Tietopaketit
Blogit ja muut tekstit


Tiedonkeruu ja kyselylomake

Opiskelijabarometri 2016 toteutettiin sähköisenä kyselynä marras-joulukuussa 2016 Suomen korkeakouluissa opiskeleville yliopistojen ja ammatikorkeakoulujen läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (pl. Maanpuolustuskorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland sekä Lahden ammattikorkeakoulu). Tutkimusotos poimittiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesta VIRTA-opiskelijatietokannasta korkeakouluittain ositettuna otoksena siten, että otoksella tavoiteltiin erityisesti vertailtavuutta suurimpien opiskelupaikkakuntien välillä. Otuksesta jätettiin pois EUROSTUDENT-kyselyyn ja Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukseen kutsutut opiskelijat.

Kyselyyn vastasi yhteensä 5370 opiskelijaa, joista 2401 ammattikorkeakoulu- ja 2969 yliopisto-opiskelijaa.  Vastausprosentti oli kaikkiaan 23,0 %. Ammattikorkeakouluopiskelijoilla vastausprosentti oli 19,4 % ja yliopisto-opiskelijoiden osalta 26,9 %. Otoksesta johtuen pienempien opiskelupaikkakuntien opiskelijat ovat aineistossa yliedustettuna.


Tieteelliset artikkelit

Kosunen, S., Haltia, N., Saari, J., Jokila, S., & Halmkrona, E. (2020). Private Supplementary Tutoring and Socio-economic Differences in Access to Higher Education. Higher Education Policy.


Tietopaketit

Voimaa opiskeluun -hankkeen tietopaketit, Reinikainen Rasmus:

Tietopaketti opintojen keskeyttämisestä (2018)
Tietopaketti opiskelijoiden mielenterveydestä (2019)
Tietopaketti opiskelijoiden yhteisöllisyydestä (2019)


Blogit ja muut tekstit

Reinikainen Rasmus, blogipostaus (2018): Naiset uskovat jo ennen työelämää saavansa vähemmän palkkaa kuin miehet – tässäkö yksi syy palkkaepätasa-arvolle?

Korkeakoululiikunnan suositukset 2018. Suosituksien laadinnassa hyödynnettiin Opiskelijabarometrin 2016 tuloksia