Julkaisu: Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

Tutkimuksessa selvitettiin yliopistohallinnon opiskelijaedustajuuden erityispiirteitä ja opiskelijaedustajien tavoitteita sekä yliopistolakimuutoksen vaikutuksia heidän asemaansa kaikilla hallinnon tasoilla. Tutkimuksen aineisto koostuu opiskelijaedustajina tai ylioppilaskunnissa koulutuspolitiikan asiantuntijatehtävissä toimineille tehdyistä haastatteluista sekä kyselystä.

Villa, T., Salminen, S., Koschke, P. 2015. Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa. Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut hallinnon opiskelijaedustajien asemaan ja toimintaan? Otus 50/2015.

Lue julkaisu