Julkaisu: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulutus on 2000-luvulla ollut monin tavoin yhteiskunnallisen vuoropuhelun keskiössä. Esimerkiksi työurien pidentämistä koskevassa keskustelussa huomio on kiinnittynyt nuorten koulutusvalintoihin ja opintojen etenemiseen. Keskustelussa on nähty, että koulutusvalintoja tulisi tehostaa ja opintoja nopeuttaa. Opiskelijan näkökulmasta kyse on monisuuntaisista kysymyksistä, muun muassa itselle sopivan alan löytämisestä, koulutuksen laadusta sekä erilaisista opiskelua ja opiskelukykyä tukevista tekijöistä.

Tässä tutkimuksessa selvitetään ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuspolkuja, koulutuksen laatua ja opiskelukykyä. Lisäksi tarkastellaan opiskelijoiden näkemyksiä opiskelijakunnasta sekä vaikuttamistoiminnasta ja -mahdollisuuksista. Nuorten koulutuksessa opiskelevien lisäksi selvitetään aikuisopiskelijoiden ja ylempää AMK-tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kokemuksia näistä teemoista. Aineistona on 5700 vastaajan tilastollinen kyselyaineisto.

Tulosten valossa opiskelijoiden koulutusvalintoja motivoi pääasiassa oma kiinnostus alalle. Opinnoissa etenemistä tukee vahva opiskelukyky, joka koostuu opiskeluympäristöön sekä opiskelutaitoihin ja opiskelijan voimavaroihin liittyvistä tekijöistä. Koulutuksen laatua opiskelijat pitävät vaihtelevana. Opetuksen he kokevat verrattain hyväksi, mutta opintojen ohjauksessa ja opetussuunnitelman joustavuudessa vastaajat näkevät kehitettävää. Aitoja vaikuttamismahdollisuuksiaan opiskelijat pitävät heikkoina, mutta esimerkiksi opiskelijakunta tarjoaa tärkeän kanavan vaikuttamiselle ja yhteisöllisyydelle.

Lavikainen, E. 2010. Otus 35/2010.

Lue julkaisu    Voit tilata tämän julkaisun painettuna

    Täytä alla olevat tiedot ja lähetämme painetun julkaisun sinulle, hinta 20 €