Julkaisu: Opiskelijan kaupunki 2019 -tiivistelmä

Opiskelijan kaupunki tuottaa pääkaupunkiseudun opiskelijoita koskevaa tutkimustietoa. Tutkimuksessa tarkastellaan pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä asumiseen, kaupunkisuunnitteluun, liikkumiseen ja osallisuuteen pääkaupunkiseudulla. Lisäksi selvitetään kokemuksia itsenäisestä opiskelusta ja kansainvälisten opiskelijoiden
työllistymisestä. Tiedonkeruu toteutettiin keväällä ja kesällä 2019, ja tutkimusraportti julkaistiin joulukuussa 2019. Tutkimus on jatkoa vuoden 2015 Opiskelijan kaupunki-tutkimukselle, joka toteutettiin tuolloin ensimmäisen kerran.

Tutkimus jakautuu kahteen osaan: kyselyyn ja työpajoihin. Tällä kertaa tutkimuksesta tehtiin laajempi kuin vuonna 2015, kun siihen sisältyi kyselyn lisäksi työpajat. Kysely lähetettiin huhtikuussa 2019 1541:lle opiskelijalle, joista siihen vastasi 594. Kyselyn otos on samana keväänä toteutetun Opiskelijabarometrin pohjalta, joiden vastaajilta ja kohderyhmään kuuluvilta kysyttiin lupa lähettää kutsu Opiskelijan kaupunki- kyselyyn. Kyselyn teemat ovat asuminen, liikkuminen ja osallisuus. Kyselyn lopuksi oli myös karttaosio, johon vastaajat saivat merkitä kartalle vastauksia.

Tutkimukseen kuuluu kyselyn lisäksi työpajat, joita toteutettiin kahdella eri teemalla: korkeakouluopiskelijoiden itsenäinen opiskelu sekä kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistyminen.

Tässä tiivistelmässä esitellään osia tutkimuksen jokaisesta teemasta. Koko tutkimusraporttiin voit tutustua Otuksen verkkosivuilla.