Julkaisu: Opiskelijan kaupunki 2019

Opiskelijan kaupunki 2019 -tutkimuksessa on tuotettu pääkaupunkiseudun opiskelijoita koskevaa tutkimustietoa viidestä eri aihealueesta – opiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja osallisuudesta, kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisestä sekä korkeakouluopiskelijoiden itsenäisestä opiskelusta. Tutkimus on jatkoa vuoden 2015 Opiskelijan kaupunki -tutkimukselle, joka toteutettiin tuolloin ensimmäisen kerran.

Tutkimus jakaantuu kahteen osaan, kyselyyn ja työpajoihin. Kyselyssä oli kolme teemaa: asuminen, liikkuminen ja osallisuus. Kyselyn lopuksi oli karttaosio, johon vastaajat saivat merkitä kartalle vastauksia. Työpajat toteutettiin kahdella eri teemalla: korkeakouluopiskelijoiden itsenäinen opiskelu sekä kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työlllistyminen.

Julkaisu: Suomalainen, Aino; Sarasjärvi, Kiira; Lahtinen, Jenni; Penttilä, Johanna 2019. Opiskelijan kaupunki 2019. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Tiedostoa muokattu 7.1.2020, sivut 57-59 ja 77 korjattu.

Opiskelijan kaupunki 2019 -raportista julkaistiin huhtikuussa 2020 tiivistelmät kolmella eri kielellä. Tiivistelmät ovat saatavilla Otuksen verkkosivuilla:

Suomenkielinen tiivistelmä

Sammanfattning på Svenska

English Summary