Julkaisu: Opiskelijan kaupunki 2023

Kasvavat elinkustannukset huolestuttavat pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoita. Jopa 69  prosenttia opiskelijoista on huolissaan toimeentulostaan elinkustannusten noustessa. Lähes kaksi kolmesta opiskelijasta kokee yhteiskunnallisten kriisien heikentäneen uskoa tulevaisuuteen, selviää Opiskelijan kaupunki -tutkimuksesta. Tutkimus suunnattiin opintojaan pääkaupunkiseudun korkeakouluissa suorittaville ja siihen saivat osallistua myös muilla paikkakunnilla asuvat.

Taloudellista turvaa haetaan lisäämällä työssäkäyntiä ja tinkimällä ruuasta ja lääkkeistä

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön toteuttamasta tutkimuksesta käy ilmi, että huoli rahojen riittävyydestä jakaa pääkaupunkiseudun opiskelijoita. Taloudellista turvaa haetaan lisäämällä työssäkäyntiä.

“Opiskelijoiden kahtiajakautuneisuus näkyy erityisesti siinä, että säännöllisesti palkkatöissä käyvät opiskelijat kokevat toimeentulonsa muita paremmaksi. Olisikin tärkeää luoda huolen sijasta toiveikkuutta erityisesti niille opiskelijoille, joilla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta hankkia lisää ansiotuloja opintojensa ohessa”, huomauttaa tutkija Virve Murto Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiöstä.

Toimeentulovaikeudet heijastuvat osalla jo vahvasti arkeen. Runsas kolmannes opiskelijoista on jättänyt ruokaa tai lääkkeitä ostamatta heikon toimeentulon vuoksi. Kustannusten nousu näkyy myös opiskelijoiden liikkumisessa. 

“Yhä useampi pääkaupunkiseudulla opiskeleva nosti opiskelija-alennuksen laajentamisen ja maksuttoman joukkoliikenteen tärkeimpien tavoitteiden joukkoon, kun heiltä tiedusteltiin tärkeimpiä kehittämisen kohteita joukkoliikenteessä”, Murto toteaa.

Pääkaupunkiseutu melko opiskelijaystävällinen, asuintaloilta toivotaan energiatehokkuutta ja luonnonläheisyyttä

Pääkaupunkiseutu piirtyy Opiskelijan kaupunki -tutkimuksessa melko opiskelijaystävällisenä. Vaikka asumismenot vievät keskimäärin puolet opiskelijoiden nettotuloista, on suurin osa vastaajista kokonaisuutena tyytyväisiä asumistilanteeseensa. Etenkin Helsinki näyttäytyy monien mielikuvissa kalliina, mutta korkeakoulutettujen työllisyysnäkymät pääkaupungissa koetaan hyviksi.

Aiempien vuosien tavoin suurin osa vastaajista pitää asumista pääkaupunkiseudulla todennäköisenä myös tulevaisuudessa. Tutkimuksessa selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa opiskelijoiden näkemyksiä ekologisesta asumisesta. Sekä vuokra- että omistusasunnoissa asuvat opiskelijat arvostavat ennen kaikkea hyvää energialuokitusta ja luonnon monimuotoisuuden vaalimista pihasuunnittelussa. Omistusasujat arvostavat maalämpöä ja aurinkopaneeleja ja vuokralla asuvat yhteiskäyttöisten tavaroiden vuokrauspisteitä.

Kolmannen kerran toteutetun Opiskelija kaupunki -tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa pääkaupunkiseudulla opiskelevista perustutkinto-opiskelijoista. Tutkimuksessa keskityttiin aiempien vuosien tavoin asumiseen ja liikkumiseen. Uusina teemoina selvitettiin opiskelijoiden toimeentuloa ja hyvinvointia sekä näkemyksiä tulevaisuudesta pääkaupunkiseudulla. Avoin kysely ja sitä täydentäneet haastattelut toteutettiin keväällä 2023. Tutkimuksen toteutti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus yhteistyössä World Student Capital – pääkaupunkiseudun opiskelijat ry:n, pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen, Helsingin ja Vantaan kaupunkien ja Hoasin kanssa.

Tutkimusraportti: Murto, Virve. 2023. Opiskelijan kaupunki 2023. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 3/2023.

Research report: Murto, Virve. 2023. Students’ City 2023. Research Foundation for Studies and Education Otus 3/2023.

Forskningsrapport: Murto, Virve. 2023. Studerandes stad 2023. Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus 3/2023

Lisätietoja: 
Tutkija Virve Murto
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö
050 570 6316
virve.murto@otus.fi