Julkaisu: Opiskelijan kaupunki – Tiivistelmäraportti

Tässä tutkimusraportissa esitellään pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoille keväällä 2015 toteutetun asumista, pääkaupunkiseudun kehittämistä ja kaupunkiviihtyvyyttä koskevan pilottikyselyn tuloksia. Perinteisen internet-kyselylomakkeen ohessa tässä pilottikyselyssä testataan erityistä visuaalisen karttapohjaisen tiedonkeruun työkalua, joka mahdollistaa erilaisten karttavisualisointien ohessa myös kerätyn tiedon spatiaalisen analyysin.

Kysely rakentuu Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön vuodenvaihteessa 2014–2015 toteutetun toisen valtakunnallisen Opiskelijabarometrin yhteyteen niin, että pääkaupunkiseudun opiskelijoita koskeva tutkimusaineisto muodostaa kolme tasoa: 1) tätä raporttia varten toteutetun teemallisen kyselyn, 2) Opiskelijabarometri 2014 -tutkimuksen pääkaupunkiseudun osa-aineiston, johon kaikki teemakyselyyn osallistuneet ovat jo vastanneet, sekä 3) korkeakoulujen opiskelijarekistereistä Opiskelijabarometria varten poimitun otanta-aineiston, joka käsitti tiedon yli 7 000 korkeakouluopiskelijan jakautumisesta pääkaupunkiseudun postinumeroalueittain.
Tässä raportissa liikutaan kaikilla mainituilla kolmella tiedonkeruun tasolla, mutta pääpaino pyritään pitämään erityisesti visuaalisen karttapohjaisen tiedonkeruun tuloksissa, joissa on tämänkin tutkimuksen merkittävin uutuusarvo.

Rytkönen, M. & Saari, J. 2015. Opiskelijan kaupunki. Tiivistelmäraportti. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Lue julkaisu


    Voit tilata tämän julkaisun painettuna

    Täytä alla olevat tiedot ja lähetämme painetun julkaisun sinulle, hinta 20 €