Julkaisu: Opiskelijasta yrittäjäksi

Tutkimuksessa pureudutaan kansallisesti kattavia tilastoja pääasiassa tarkastellen opiskelijayrittäjyydeksi nimettävään ilmiöön. Tutkimus jakautuu kolmeen lukuun. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan opiskelijayrittäjyyden sekä yrittäjäverkostoihin osallistumisen yleisyyttä suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden joukossa. Toisessa luvussa keskitytään opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten yleisyyden estimointiin peilaten aikomusten yleisyyttä erinäisten kiinnostavien taustatekijöiden, kuten opiskelijan koulutusalan ja korkeakoulun, suhteen. Kolmannessa luvussa hahmotellaan varsin yleisellä ja skemaattisella tasolla, mitkä tekijät voisivat selittää opiskelijan yrittäjyysaikomuksia. Luvussa rakennetaan selvityksen ainoa selittävä malli, jossa yrittäjyysaikomuksia selitetään pääasiassa opiskelijoiden yrittäjämäisellä asenteella ja toimintatavalla, osallistumisella yrittäjäverkostoihin sekä heidän työtä koskevilla preferensseillään.

Aarnio, L. 2015. Opiskelijasta yrittäjäksi. Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014-2015. Suomen Yrittäjät ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Lue julkaisu