Julkaisu: Opiskelijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Nokso-Koivisto, A. Opiskelijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Teoksessa K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen & P. Pynnönen (toim.): Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim 2011.