Julkaisu: Opiskelijoiden taloudellinen tilanne ja työssäkäynti

Penttilä, J. 2011. Opiskelijoiden taloudellinen tilanne ja työssäkäynti. Teoksessa K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen & P. Pynnönen (toim.): Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim.