Julkaisu: Oppia ikä kaikki – kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa

Vuoden 2014 Opiskelijatutkimuksen vuosikirja sisältää kuusi vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, joissa käsitellään motivaation, kouluinnokkuuden ja koulu-uupumuksen keskinäisiä suhteita ja niiden vaikutuksia nuorten opintopolkuihin; kuvataan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden työssä tapahtuvan oppimisen järjestämistä työssäoppimisena; luodaan katsaus opintoihin kiinnittymisen käsitteen erilaisiin tulkintoihin ja kuvataan suomalaiseen korkeakoulutukseen sopivan opiskelijalähtöisen kiinnittymisen arviointimallin kehittämistä; tarkastellaan, miten avoimesta yliopistosta käydystä keskustelusta paikannetut neljä erilaista diskurssia rakentavat kuvaa avoimen yliopiston tehtävästä ja avoimen yliopiston opiskelijoista; vertaillaan ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa opiskelevien aikuisopiskelijoiden taustoja, motiiveja ja tarpeita sekä kuvataan tohtoroitumisprosessia ja sen edellytyksiä tohtoriopiskelijan ja tiedeyhteisön näkökulmasta. Lisäksi vuosikirjassa esitellään Jyväskylän yliopistossa kehitettyä Student Life -toimintamallia sekä kuvataan Opiskelijatutkimusverkoston toiminnan tavoitteita.

Pihlajaniemi, S., Villa, T., Lavikainen, E., Valkeasuo, L. (toim.). 2014. Oppia ikä kaikki – kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa. Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö.

Lue julkaisu


    Voit tilata tämän julkaisun painettuna

    Täytä alla olevat tiedot ja lähetämme painetun julkaisun sinulle, hinta 20 €