Julkaisu: Osaamistarpeet kiinteistö- ja rakennusalalla

Vieno, A., Inkinen, A., Vehmaskoski, T. & Nokso-Koivisto, A. 2012. Osaamistarpeet kiinteistö- ja rakennusalalla. Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto & Otus. Otus verkkojulkaisu 3/2012.

Lue julkaisu