Julkaisu: Pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijoiden toimeentuloselvitys 2018

Pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijoiden toimeentuloselvityksessä 2018 tarkasteltiin Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden toimeentuloa, työssäkäyntiä ja asumista sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksessa selvitettiin, millainen on opiskelijoiden toimeentulo ja miten muutokset opintotuessa ovat vaikuttaneet toimeentuloon. Suurimpia muutoksia opintotuessa viime vuosina ovat olleet opintorahan vähennys sekä opiskelijan asumislisästä siirtyminen yleiseen asumistukeen.

Selvityksen on teettänyt Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY, ja se on toteutettu syksyllä 2018.

Reinikainen, Rasmus: Pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijoiden toimeentuloselvitys 2018, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 01/2019.