Julkaisu: Poliisiammattikorkeakoulu 2011

Poliisiammattikorkeakoulu 2011 -selvityksen tarkoituksena on kuvata Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden koulutuspolkuja ja kartoittaa heidän näkemyksiään opiskelusta ja koulutuksen laadusta, sekä selvittää opiskelijoiden kokemuksia opiskelukyvystä ja opiskelukykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Kettunen, H. & Kemppainen, T. 2012. Poliisiammattikorkeakoulu 2011. Selvitys opiskelijoiden koulutuspoluista, koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä. Otus verkkojulkaisu 1/2012.

Lue julkaisu