Julkaisu: Purkutalkoot-hankkeen loppuraportin luonnos

Purkutalkoot-hanke on julkaissut luonnoksen loppuraportistaan ”Mikä ois mun juttu” – Nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Kyseisestä luonnoksesta selviää, että nuorten koulutusvalinnat kumpuavat yksilöllisten elämäntilanteiden kokonaisuuksista, joissa merkityksellisiä ovat niin perhe, kaverit, harrastukset, sosiaaliset ja kulttuuriset ilmiöt, rakenteet ja käytännöt kuin alueelliset tekijät. Mainitut tekijät muodostavat sosialisaatiomaisemien kontekstit, jotka ovat läsnä nuorten pohtiessa toisen asteen koulutusalojen työntö- ja vetotekijöitä.

Uutinen loppuraportin luonnoksen julkaisusta Otuksen sivuilla. 

Lahtinen, Jenni (toim): “Mikä ois mun juttu” – Nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Purkutalkoot -hankkeen loppuraportin luonnos.

Huom. Raportti julkaistaan lopullisessa muodossaan Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa syksyllä 2019 sen jälkeen, kun sen esittelemät suositukset on käsitelty yhdessä alan asiantuntijoiden voimin hankkeen loppuseminaarissa. Kyseinen seminaari järjestetään 12.9 opetus- ja kulttuuriministeriössä. Lisätiedot seminaarista sekä ilmoittautuminen: Kehittämispäällikkö Elina Havu, elina.havu@otus.fi

Lue julkaisu