Julkaisu: Ristipaineessa – Tutkimus Helsingin yliopiston opiskelijoiden työssäkäynnistä, työkokemuksista ja ammatillisesta järjestäytymisestä

Opiskelijoiden työssäkäyntiä on käsitelty julkisuudessa monesta näkökulmasta. Onko opiskelijoiden työnteko hyödyllistä vai haitallista? Onko se vain hidaste opinnoille vai välttämätöntä ja hyödyllistä työkokemusta? Vievätkö opiskelijat muiden työt vai toimivatko he puskurina työmarkkinoilla? Valitettavan moni uutinen antaa ilmiöstä kovin mustavalkoisen kuvan. Todellisuudessa ilmiö on kuitenkin moniulotteinen. Opiskelijoiden työskentely on yleistä ja erilaisia kokemuksia löytyy yhtä monia kuin työllä on tekijöitä. Ilmiö kuitenkin puhututtaa ja tämän keskustelun pohjaksi tarvitaan perusteltua tietoa. Näiden kansien väliin koottu tieto valaisee yliopisto-opiskelijoiden työntekoa nimenomaan opiskelijoiden itsensä näkökulmasta.

Kemppainen, T. 2010. Ristipaineessa – Tutkimus Helsingin yliopiston opiskelijoiden työssäkäynnistä, työkokemuksista ja ammatillisesta järjestäytymisestä. PAM, HYY & Otus.

Lue julkaisu


    Voit tilata tämän julkaisun painettuna

    Täytä alla olevat tiedot ja lähetämme painetun julkaisun sinulle, hinta 20 €