Julkaisu: Sukupuolirajoja ylittäviä koulutusvalintoja ja eriytyviä urapolkuja – Tutkimus korkeakoulutuksen sukupuolittuneisuudesta Eurostudent VII -aineistossa

Sukupuolirajoja ylittäviä koulutusvalintoja ja eriytyviä urapolkuja -artikkelissa tarkastellaan suomalaisen korkeakoulutuksen sukupuolittuneisuutta Eurostudent VII -kyselytutkimuksen aineiston valossa. Artikkelin ovat tehneet Jenni Lahtinen (Nuorisotutkimusseura), Tina Lauronen (Otus) ja Virve Murto (Otus).

Tärkeimpänä tutkimustehtävänä artikkelissa on selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä miesten ja naisen perinteisiä sukupuolirajoja ylittäviin koulutusvalintoihin. Analyysin sivujuonteena tarkastellaan sitä, miten alojen sukupuolittuneisuus ilmenee korkeakouluopiskelijoiden työtä ja tulevaisuutta koskevissa näkemyksissä sekä opiskelukokemuksissa.

Artikkeli on julkaistu Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:23 -sarjassa.