Julkaisu: Toimeentuloa eri elämäntilanteissa

Tässä tutkimuksessa selvitetään Helsingin yliopiston opiskelijoiden toimeentuloa eri elämäntilanteissa. Eräs tutkimuksen tärkeimmistä tavoitteista on luoda eksploratiivinen tyypittely opiskelijoiden elämäntilanteille, joiden suhteen toimeentulon ja asumisen palapeliä tarkastellaan tutkimusaineistolla. Opiskelijan elämäntilanteiden luokittelua käytetään raportin toisessa osassa selittävänä muuttujana opintotuen käytön, toimeentulon järjestämisen sekä sen kokemisen suhteen. Tutkimuksen kunnianhimoisimpana tavoitteena on päästä arvioimaan sitä, kuinka arvokas sadan euron kuukausittainen lisä toimeentuloon on missäkin elämäntilanteessa.

Saari, J. 2015. Toimeentuloa eri elämäntilanteissa. Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia toimeentulon järjestämisestä Opiskelijabarometrin aineistossa. Otus työpapereita 2/2015.

Lue julkaisu