Julkaisu: Tutkinnonuudistuksen arvioinnin esiselvitys loppuraportti 31.3.2010

Tämä raportti on tehty Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttaman tutkintorakenneuudistuksen arviointityön yhteydessä. Projekti liittyi läheisesti arviointityöhön, ja arviointineuvosto työn tilaajana oli keskeisessä roolissa työn määrittelyssä ja ohjauksessa. Työn keskeisenä tavoitteena oli koostaa tutkinnonuudistusta koskeva tutkimustieto etenkin arviointiryhmän käyttöön, ja myös saattaa se muiden kiinnostuneiden käyttöön.

Koivisto, J., Lavikainen, E., Nokso-Koivisto, A. & Penttilä, J. 2010.

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin esiselvitys loppuraportti 31.3.2010. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs.

Lue julkaisu