Julkaisu: Välittämistä ja konkretiaa

Onko nuorten haaveille tilaa yhteiskunnassamme? Auttaako nuorisotakuu nuoria heidän elämänpoluillaan eteenpäin? Miten ohjaus vastaa nuorten toiveisiin ja tarpeisiin? Tässä raportissa esitämme keinoja ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia nuorisotakuun toteuttamiseen ja nuorten osallisuuden lisäämiseen ammatillisen koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Käsittelemme nuorten kokemuksia nuorisotakuusta ja siihen liittyvästä ohjauksesta yläkoulussa, ammatillisissa oppilaitoksissa, työelämässa ja näihin liittyvissä siirtymävaiheissa. Valotamme nuorten ohjauksen tarpeita myös muille elämänalueille. Nuorten kokemusten lisäksi esittelemme asiantuntijoiden näkemyksiä ohjauksesta, sen kehittämisen kohteista ja onnistumisista. Muodostamme lopulta synteesin siitä, miten ohjaus vastaa nuorten toiveisiin ja tarpeisiin sekä esittelemme tutkimuksen pohjalta muodostetun toimintamallin nuorisotakuun toteuttamisen tueksi ammatillisissa oppilaitoksissa.

Paaso, L. & Lavikainen, E. 2015. Välittämistä ja konktretiaa. Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla.Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Lue julkaisu    Voit tilata tämän julkaisun painettuna

    Täytä alla olevat tiedot ja lähetämme painetun julkaisun sinulle, hinta 20 €