Julkaisu: Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2007-2009

Tämä selvitys vastavalmistuneiden oikeustieteilijöiden työelämään sijoittumisesta on jatkoa aiemmille vastaavanlaisille selvityksille. Edellisen selvityksen Lakimiesliitto toteutti vastavalmistuneiden oikeustieteilijöiden työelämään sijoittumisesta vuonna 2007 yhteistyössä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen kanssa (Jauhiainen & Penttilä 2007). Kysymyslomake on suurelta osin pysynyt samanlaisena kuin aiemminkin, mutta joiltain osin sitä on päivitetty esimerkiksi aiempien kyselyiden avovastauksien perusteella.

Vilkkilä, J., Lavikainen, E. & Nokso-Koivisto, A. 2010.

Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2007-2009. Suomen lakimiesliitto.

Lue julkaisu