Julkaisu: Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010-2011

Tämä selvitys antaa kuvan vuosina 2010 ja 2011 valmistuneiden oikeustieteilijöiden työllistymisestä. Selvitys on jatkoa aiemmille selvityksille, joiden avulla on tutkittu vastavalmistuneiden oikeustieteilijöiden sijoittumista työmarkkinoilla.

Raninen, J., Kettunen, H., Nokso-Koivisto, A. & Junni, J. 2012. Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010-2011. Suomen Lakimiesliitto & Otus. Otus verkkojulkaisu 2/2012.

Lue julkaisu