Julkaisu: Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin – korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia epäasiallisen kohtelun kokemuksista

Otus on toteuttanut tutkimuksen ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisuuden kokemuksista omissa korkeakouluissaan. Tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta ja korkeakoulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokäytännöistä. Tutkimus on osa Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin -hanketta.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin alkuvuodesta osana Otuksen valtakunnallista Opiskelijabarometri 2022 -tutkimusta. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Opiskelijabarometriin vastasi yhteensä 5322 opiskelijaa, joista 2734 (51 %) oli AMK-opiskelijoita.

Tuloskatsaus: Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin (Aino Pietarinen & Virve Murto 2022)