Julkaisu: Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen

Penttilä, J. & Virtanen, A. Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen. Kunttu, K.; Komulainen, A.; Makkonen, K. & Pynnönen, P. (toim.)

2011. Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.