Julkaisu: Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe

Tämä tutkimus koskee yliopistokoulutuksen maksullisuudesta Suomessa käytyä keskustelua ja korkeakoulupoliittisten toimijoiden näkemyksiä siitä. Tutkimuksessa selvitettiin, millainen on yliopistokoulutuksen maksullisuudesta käytävän keskustelun puheavaruus ja millaisia suhtautumistapoja korkeakoulupolitiikan toimijoilla on yliopistokoulutuksen maksullisuuteen. Mitkä näkökulmat erottelevat ja yhdistävät toimijoita, ja mistä ylipäätään on mahdollista puhua suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa? Tutkimuksessa rakennetaan laaja-alaista ymmärrystä keskustelussa vallitsevasta jännitteisyydestä ja löydetään siitä uusia vivahteita. Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe – Q-metodologinen tutkimus politiikan toimijoiden suhtautumistavoista koulutuksen maksullisuuteen tekee näkyväksi aiemmin vaiettuja ja itsestään selvinä pidettyjä keskustelun alueita.

Pulkkinen, S. 2014. Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe. Q-metodologinen tutkimus politiikan toimijoiden suhtautumistavoista koulutuksen maksullisuuteen. Otus 47/2014.

Lue julkaisu