Hanke: Jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen luomat haasteet yhteisöllisyydelle ammattikorkeakouluissa -projekti (JOKA-projekti)

Ammattikorkeakouluissa opiskelee nyt ja varsinkin tulevaisuudessa useita opiskelijaryhmiä, jotka eivät sovi perinteiseen käsitykseen nuoresta perustutkinto-opiskelijasta. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n JOKA-projektin tavoitteena on tuoda eri opiskelijaryhmät osaksi korkeakouluyhteisöä siten, että toimenpiteissä otetaan huomioon ryhmien erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Otus on toteuttanut hankkeessa Kohderyhmänalyysin epätyypillisistä opiskelijaryhmistä sekä Epätyypillisten opiskelijaryhmien tyytyväisyysmittauksen.

Hanke on saanut jatkoa. Kevään 2021 aikana on tarkoitus saada kehitettyä ja levitettyä laajemmalti jo hyväksi havaittuja toimintatapoja epätyypillisten opiskelijaryhmien integroimiseksi korkeakouluyhteisöön ja näiden palvelujen parantamiseen. Hankkeessa pohditaan myös, miten yhteisöllisyyttä voidaan rakentaa etäaikana. Tarkoituksena on toteuttaa kysely ja haastatteluita, joissa pohditaan esimerkiksi opiskelijakuntatoimijoiden toimintatapoja opiskelijayhteisöllisyydelle etäaikana.

Yhteyshenkilöt:

Työelämäpolitiikan asiantuntija Antti Hallia, SAMOK ry
Tutkija Aino Suomalainen, Otus